Specialist in gelegenheidskleding!

Algemene huurvoorwaarden

Datum: 23 juli 2012
Revisie: 6 oktober 2014

Definities

Rokkostuumhuren.nl: ingeschreven onder nummer 58189769 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, hierna vermeldt als 'verhuurder'.
Huurder: een natuurlijk persoon, eventueel handelend in de uitoefening of vertegenwoordiging van een bedrijf of organisatie, die een huurovereenkomst aangaat met rokkostuumhuren.nl.

Algemene bepalingen

1. Bij het afhalen en meenemen van één of meerdere huuritems gaat de verhuurder direct akkoord met de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden.
2. De overeenkomst wordt aangegaan bij ontvangst van de huuritems en wordt beëindigd zodra de borg is teruggegeven.
3. De algemene voorwaarden kan men inzien op de website van de verhuurder (www.rokkostuumhuren.nl) en op de afhaallocatie.

Rechten en plichten huurder

1. De huurder wordt geacht enkele contactgegevens achter te laten. Hieronder worden verstaan: volledige naam, woonplaats en telefoonnummer.
2. De huurder dient alle gehuurde items na afloop terug te brengen naar de verhuurder.
3. In geval van het ontbreken van bepaalde items, kunnen kosten in rekening worden gebracht (meer informatie vindt men onder ‘prijsbepalingen, schade’).
4. De huursom en de borg dienen betaald te worden bij afhalen van het betreffende kostuum. Dit is mogelijk middels pin of contante betaling.

Rechten en plichten verhuurder

1. De verhuurder mag extra kosten in rekening brengen bij eventuele schade, het ontbreken van huuritems en het niet op tijd retourneren.
2. De verhuurder moet de huurder genoeg gelegenheid bieden om de huuritems terug te brengen.
3. De verhuurder mag de geregistreerde contactgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
4. De verhuurder dient een factuur of betalingsbewijs op te stellen als daar door de huurder om wordt gevraagd.

Prijsbepalingen, schade

1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2. De borg kan in overleg bepaald worden, maar is normaal gesproken gelijk aan de huursom, met een minimum van 50,00 euro.
3. Bij te laat retourneren (het niet nakomen van de afspraak) wordt 20% per dag van de huursom in rekening gebracht.
4. Bij het ontbreken van huuritems dient de huurder 75% van de nieuwprijs te betalen, ongeacht de huurprijs.
5. Bij schade gelden de volgende tarieven:
- Knopen ontbreken: 1e knoop 5 euro, daarna per knoop 2,50 euro.
- Kapotte rits: 12,50 euro
- Scheur in pantalon of jas: 20,00 euro
- Scheur in shirt: 15,00 euro
- Scheur of kapot elastiek van gilet: 10,00 euro

6. In het geval van ernstige vlekken dient de huurder 75% van de nieuwprijs te betalen, ongeacht de huurprijs.